“Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”

I august 2017 udkom denne spændende rapport, som Bid Excellence desværre først har fået skimmet igennem nu.

Bedre sent end aldrig 😉 Og rapportens konklusioner er stadig aktuelle og relevante, så I får lige et enkelt citat her:

Overslagsberegningen viser, ifølge virksomhedernes selvrapporterede oplysninger, at de samlede tilbudsomkostninger ligger i lejet 5-10{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} af kontraktværdien for brancherne sundhed/ældrepleje, byggeentreprenører, facility management/rengøring og murere. For anlægsentreprenører, tømrere og IT-branchen ligger virksomhedernes samlede transaktionsomkostninger ifølge virksomhederne selv typisk i lejet 12-16{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} af kontraktværdien, mens de for vidensrådgiverne typisk ligger i lejet 45{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} af kontraktværdien.

Det koster bønder at spille skak. IT-branchens 12-16{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} transaktionsomkostninger ift. kontraktværdien virker imidlertid meget højt. I hvert fald, når Bid Excellence kigger sig omkring blandt kunder og i netværket.

Lad os teste det med et fuldstændigt random eksempel, nemlig det igangværende udbud af SKI 02.18-aftalen (It-løsninger og -projekter):

  • 93 virksomheder anmodede om prækvalifikation – de har anslået brugt i snit 50 timer på at udarbejde referencer og udfylde ESPD: 93 x 50 = 4.650 timer
  • 80 virksomheder blev prækvalificeret, hvoraf 72 afleverede tilbud. Der var simple tilbud og komplekse tilbud i én pærevælling. Lad os anslå, at tilbudsgiverne i snit har brugt 200 timer på tilbudsarbejdet: 72 x 200 = 14.400 timer
  • Udbuddet gik om (!), alle skal igennem samme mølle igen. Dog med væsentlig besparelse, ikke mindst for de 45 virksomheder, der var konditionelle i første ombæring: (4.650 + 14.400)/2 = 9.525 timer
  • 60 virksomheder kommer på den endelige aftale, hvor de kan tildeles opgaver direkte eller skal igennem miniudbud: Miniudbuddene er umuligt at tidsestimere!

Det har altså kostet it-virksomhederne ca. 30k timer at deltage i kampen om SKI 02.18-jagttegnet med en anslået samlet kontraktværdi på DKK 600 mio. Omregnet til lønkroner svarer det vel sådan cirkus til ca. DKK 20 mio eller ca. 3{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} af kontraktværdien. Læg dertil de 2{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} af omsætningen, som tilfalder SKI = 5{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214} i initielle transaktionsomkostninger.

Ja, okay. 5{304a48c40fbfebf53914619f51a958fe1a7b57ec9802132b8aead46546eb6214}…

Selv hvis miniudbuddene trækker tænder ud, er det faktisk ikke så slemt at være it-leverandør til det offentlige i Danmark.

Så kom ind i kampen 😉

Kilde: Hansen, J. R., Petersen, O. H., Villadsen, A. og Houlberg, K. (2017): Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud – en survey-undersøgelse på tværs af brancher. Roskilde: Roskilde Universitet. Hele rapporten kan findes her: https://www.kfst.dk/media/47250/cops-private-virksomheders-transaktionsomkostninger.pdf

shares