Omkostninger til Bid Management eskalerer

Ofte beklager kunder sig over en ringe tilbudskvalitet, hvilket man godt kan forstå.

De må formentlig læse meget l*** igennem hver gang.

Imidlertid viser denne undersøgelse, at utilfredsheden går den anden vej også: “Infrastructure procurement ‘in crisis’ as bid costs escalate.”

I udpluk er her lidt af brokkeriet fra tilbudsgiversiden…

  • Ikke tilstrækkeligt samspil mellem ordregiver og potentielle leverandører inden udbudsfasen
  • Åbne udbud – fx uden prækval – hvilket giver for stort til felt af ikke-kvalificerede tilbudsgivere
  • Ikke gennemarbejdet udbudsmateriale
  • Dårlig styring af udbudsprocessen
  • Ingen eller ringe tilbagemelding på de afleverede tilbud efter udbudsfasen

Gælder dette også i Danmark?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *