Bid Ninja søges!

De 20 mest efterspurgte kompetencer/kvalifikationer inden for Bid Management.

Virksomhederne er på jagt efter de bedste folk inden for tilbudsstyring.

Er du fx engageret, energisk, dedikeret, selvstændig, systematisk, struktureret, vedholdende, kvalitetsbevidst og fleksibel?

Sakset fra stillingsopslag i 2016 kommer her listen over de 20 mest efterspurgte klumper af kompetencer/kvalifikationer for Bid Managers og Proposal Managers:

 1. Kan inspirere, motivere og gå forrest som det gode eksempel
 2. Kan bidrage med unik faglighed og erfaring i disciplinen at udvikle vindende tilbud
 3. Kan dokumentere resultater i form af vundne tilbud til off. og private virksomheder
 4. Kan overvåge og kvalificere aktuelle udbudssager og facilitere Bid/NoBid
 5. Kan dissekere et komplekst udbudsmateriale og fremdrage væsentlige pointer til brug for det taktiske spil i tilbudsfasen
 6. Kan sparre om det vindende løsningsdesign og bidrage inden for leverancemodel, værdiskabelse, gevinstrealisering mv.
 7. Kan navigere i det evige krydsfelt mellem salg, økonomi, jura, organisationsudvikling, projekt- og forandringsledelse
 8. Kan anvende gængse analyse- og hjælpeværktøjer, herunder SWOT, konkurrentanalyse, Cost-Scrubbing, Price-To-Win og Pwin
 9. Kan rådgive om compliance, begrænsninger og muligheder inden for det udbudslovgivning og -regulering
 10. Kan varetage ledelsesinformation, herunder synliggøre og drøfte kommercielle og kontraktuelle temaer
 11. Kan sikre governance i de interne tilbuds- og godkendelsesprocesser
 12. Kan samarbejde med både kunderne, teamet, fageksperterne og ledelsen
 13. Kan besætte dedikerede, velfungerende, agile, vindende tilbudsteams
 14. Kan navigere sømløst mellem domæne, produkt, proces, metode, services og ydelser
 15. Kan kommunikere og koordinere på højt niveau, herunder facilitere kick-offs, stand-ups, workshops, war room, teambuilding, reviews, retrospectives og øvrige moderne, agile lære- og tilbudsprocesser
 16. Kan skifte problemfrit mellem helheden og detaljen
 17. Kan anvende kontorpakken på superbrugerniveau og udarbejde tilbuds- og projektdokumentation af høj kvalitet
 18. Kan tænke og skrive kunderettet
 19. Kan overlevere vundne sager til leverance/kontraktstyring
 20. Kan udvikle og forbedre tilbudsprocessen løbende (Bid Excellence)

IN IT 2 WIN IT!

shares