Samarbejdspartnere

Om Mercell

Mercell er det digitale bindeled mellem offentlige indkøbere og leverandører, og det har vi været siden 1999. I vores tidssvarende Udbudsportal er udbuds- og tilbudsprocesser fuldt digitaliseret, og alle udbudsprocedurer kan håndteres efter gældende regler og love.

Læs mere her om vores Udbudsportal

I Udbudsportalen samler vi informationer om alle udbud, og vi supplerer desuden med relevante informationer, som vi indsamler, bearbejder og strukturerer. I 2017 behandlede og publicerede vi 36.383 informationer. Informationerne leverer vi som Markedsovervågning til leverandører, der dagligt eller ugentlig får en oversigt over relevante offentlige opgaver. Oversigten leveres i en mail med aktive link til portalen, så leverandøren selv kan søge yderligere information om aktuelle opgaverne, tidligere udbud, tildelinger eller kontraktudløb.

Læs mere her om vores Markedsovervågning her